Ny version 1.1

Nu lanserar vi version 1.1 av Trafikverkets öppna API.

För tågannonseringen (TrainAnnouncement) ingår en del nya fält, bland annat tekniskt tågnummer som efterfrågats av många. Den stora förändringen är att datamängden utökas till att även innehålla ankomst och avgång på icke annonserade driftplatser.

För vägdatat är det primärt noteringen av säkerhetsrelaterat meddelande, SafetyRelatedMessage.

Vid frågor eller rapportering av eventuella felaktigheter, var god kontakta oss via trafikinfotjanster@trafikverket.se

Tillgängliga URLer:

http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/data.xml
http://api.trafikinfo.trafikverket.se/v1.1/data.json

Förändringar i TrainAnnouncement

Datamängden har utökats till att även innehålla ankomst och avgång på icke annonserade driftplatser.

Nya eller uppdaterade fält


TrainAnnouncement

Egenskap Typ Beskrivning
FromLocation[].LocationName string Namn på frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. FromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
FromLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
FromLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
NewEquipment int Anger i vilken ordning tåget nyutrustats. Om ingen nyutrustning skett kommer värdet vara noll
PlannedEstimatedTimeAtLocation dateTime Anger en planerad försening och dess giltighet anges med PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid-flaggan
PlannedEstimatedTimeAtLocationIsValid boolean Anger om PlaneradBeraknadTid är giltig. Kommer sättas till false när en operativ beräknad tidrapport, tidrapport eller slopningsrapport skapas
TechnicalTrainIdent string Tekniskt tågnummer
ToLocation[].LocationName string Tillstation för tåget. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
ToLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ToLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
ViaFromLocation[].LocationName string Namn på via frånstation. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaFromLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur från-stationer ska annonseras.
ViaFromLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ViaFromLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.
ViaToLocation[].LocationName string Namn på vi. Notera att det avser vad som ska annonseras för resenärerna, det vill säga vad som ska visas på skyltar o.dyl. ViaToLocation kan med andra ord ha olika innehåll för samma tåg vid olika stationer och olika innehåll vad ankomster respektive avgångar. Fältet anger hur till-stationer ska annonseras.
ViaToLocation[].Priority int Prioritet för vilka stationer som ska visas.
ViaToLocation[].Order int Vilken ordning stationer ska visas.

RoadCondition

Egenskap Typ Beskrivning
SafetyRelatedMessage boolean Indikerar att meddelandet är säkerhetsrelaterat i enlighet med Kommisionens Delegerade Förordning (EU) nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.

Situation

Egenskap Typ Beskrivning
Deviation[].MessageCodeValue string Meddelandekodsvärde, ex. "resurfacingWork"
Deviation[].MessageTypeValue string Meddelandetypsvärde, ex: "MaintenanceWorks"
Deviation[].SafetyRelatedMessage boolean Indikerar att meddelandet är säkerhetsrelaterat i enlighet med Kommisionens Delegerade Förordning (EU) nr 886/2013 vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.
Deviation[].VersionTime dateTime Aktuell versionstid för störningen