Uppdatering testmiljö 27/2

Idag görs uppdatering i testmiljön vilket kommer påverka tillgängligheten till API:et.

Ändringar i svaret:

Notera att alla datum- och tidsangivelser är angivna i svensk lokal tid utan indikering av tidzon om inget annat anges.

<AdvertisedTimeAtLocation>2014-02-19T11:22:00</AdvertisedTimeAtLocation>
Fältet ModifiedTime är ett fält som alltid är i UTC vilket också definieras i angivelsen (den slutar på 'Z'). Att fältet är i UTC är för att undvika problem vid synkronisering av förändrat data vid övergång mellan sommar- och vintertid.
<ModifiedTime>2014-02-20T09:45:17.874Z</ModifiedTime>


Ändringar i datamodell


TrainAnnouncement

Nytt fält EstimatedTimeIsPreliminary

Om den beräknade tiden är markerad som preliminär så betyder det att tåget kan avgå före beräknad tid. Detta måste meddelas resenärer vilket görs genom att tavlor visar texten "Prel. tid" samt att det påpekas i utrop.

EstimatedTimeIsPreliminary boolean Anger om en beräknad tid är preliminär.