Uppdatering testmiljö 18/2

Under den gångna veckan har vi fått ta del av både synpunkter och felrapporter, tack så mycket för er respons! Vi har nu gjort vissa justeringar i API:et och kommer att driftsätta dessa i testmiljön under tisdagen 18/2. Det kan medföra vissa störningar.


Ändringar i frågan:

timestampBORTTAGEN returnerar tidpunkten då frågan behandlades på servern om satt till true
lastmodifiedNY returnerar tidpunkten för senast uppdaterade (ModifiedTime) datapost från returnerat dataset om satt till true. Returneras under <INFO />, se Svaret

Ändringar i svaret:

Vid sidan av returnerat data kan även övrig information från systemet returneras i ett INFO-element.

XML:

<RESPONSE>
 <RESULT>
  <INFO>
    <LASTMODIFIED datetime="2014-01-22T09:57:56.07Z"></LASTMODIFIED>
  </INFO>
 </RESULT>
</RESPONSE>
JSON:
{
  "RESPONSE":{
    "RESULT":[
      {
        "INFO": {
         "LASTMODIFIED": {
          "@datetime": "2014-01-22T09:57:56.07Z"
         }
        }
      }
    ]
  }
}

Ändringar i datamodell


TrainAnnouncement

Innan uppdatering:
Advertised string Ja, Nej, JaInställd
Efter uppdatering:
Advertised boolean Anger om ankomsten/avgången annonseras i tidtabell
Canceled boolean Anger om ankomsten/avgången är inställd

Övrigt

Tagit bort förekomst av tomt array-element.